Kara-Kalpak [kaa]

ชื่อภาษา ISO: Kara-Kalpak
รหัสภาษา ISO: kaa
จำนวนประชากร: 684,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karakalpak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6175

ชื่ออื่นสำหรับ Karakalpak

Karaklobuk
Klobouki
Qaraqalpaqs
Qaraqulpaqs
Qoraqalpogs
Tchorny
ҝараҝалпаҝ
қарақалпақ тили

พื้นที่ใช้ภาษา Karakalpak

Afghanistan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Turkmenistan
Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karakalpak

A37701 ข่าวประเสริฐ
A78160 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A78158 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A78161 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A78162 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A78159 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A78165 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A78163 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A78164 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Karakalpak: Northeastern Karakalpak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11586
จำนวนประชากร: 409,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karakalpak: Northeastern Karakalpak

Northeastern Karakalpak

พื้นที่ใช้ภาษา Karakalpak: Northeastern Karakalpak

Uzbekistan

3. Karakalpak: Southeastern Karakalpak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11587
จำนวนประชากร: 409,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karakalpak: Southeastern Karakalpak

Southeastern Karakalpak

พื้นที่ใช้ภาษา Karakalpak: Southeastern Karakalpak

Uzbekistan

People Groups who speak Kara-Kalpak

Karakalpak;