ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) [jpn]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
รหัสภาษา ISO: jpn
จำนวนประชากร: 122,072,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ญี่ปุ่น

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 96
จำนวนประชากร: 128,766,193
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 99

ชื่ออื่นสำหรับ ญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น
일본어
Bahasa Jepang
Japanese
Japanisch
Japans
Japonais
Japones
Japonés
Japonês
Tiếng Nhật
اليابانية
زبان ژاپنی
Японский
जापानी
ஜப்பானீஸ்
日本人
日本語
日語
日语
曰本語

พื้นที่ใช้ภาษา ญี่ปุ่น

American Samoa
Argentina
Australia
Belize
Brazil
Canada
China
Germany
Guam
Japan
Mexico
Micronesia, Federated States of
Mongolia
New Zealand
Northern Mariana Islands
Palau
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ญี่ปุ่น

A63085 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A37280 ชีวิตของพระเยซู 1
A37281 ชีวิตของพระเยซู 2
A32531 My Heart for You w/ English

2. Japanese: Eastern Japanese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11096

ชื่ออื่นสำหรับ Japanese: Eastern Japanese

Eastern Japanese
日本語:東方言

พื้นที่ใช้ภาษา Japanese: Eastern Japanese

Japan

3. Japanese: Western Japanese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11097

ชื่ออื่นสำหรับ Japanese: Western Japanese

Western Japanese
日本語:西方言

พื้นที่ใช้ภาษา Japanese: Western Japanese

Japan

People Groups who speak ภาษาญี่ปุ่น

Ainu; Burakumin; Eurasian; Japanese; Judeo-Japanese;