Jaunsari [jns]

ชื่อภาษา ISO: Jaunsari
รหัสภาษา ISO: jns
จำนวนประชากร: 106,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dun: Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 846
รหัสสำเนียงของ ROD: 00846

ชื่ออื่นสำหรับ Dun: Western

दून: पश्चिमी

พื้นที่ใช้ภาษา Dun: Western

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dun: Western

C25250 พระคำแห่งชีวิต

2. Jaunsari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 872
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jaunsari

Jansauri
Jaunsauri
Pahari
जौनसारी

พื้นที่ใช้ภาษา Jaunsari

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jaunsari

C25290 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Jaunsari

Jaunsari;