Itik [itx]

ชื่อภาษา ISO: Itik
รหัสภาษา ISO: itx
จำนวนประชากร: 80

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Itik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11007
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Itik

Betef
Borto
Ittik
Ittik-Tor

พื้นที่ใช้ภาษา Itik

Indonesia

2. Itik: Ittik-tor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11009
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Itik: Ittik-tor

Ittik-tor

พื้นที่ใช้ภาษา Itik: Ittik-tor

Indonesia

People Groups who speak Itik

Itik;