Irula [iru]

ชื่อภาษา ISO: Irula
รหัสภาษา ISO: iru
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Erukula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3071
รหัสสำเนียงของ ROD: 03071

ชื่ออื่นสำหรับ Erukula

Eravallan
Erkalu
Erukala
Irava
Irular
Irular Mozhi
Iruliga
Iruligar
Kad Chensu
Korava
Yerukala
एरुकुला

พื้นที่ใช้ภาษา Erukula

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Erukula

C07370 พระคำแห่งชีวิต

2. Irula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 892

ชื่ออื่นสำหรับ Irula

Eravallan
Erukala
Irava
Irulan
Irular
Irular Mozhi
Irulavan
Iruliga
Iruligar
Irulu
Kad Chensu
Korava
ईरुला
伊卢拉语
伊盧拉語

พื้นที่ใช้ภาษา Irula

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Irula

A64828 ข่าวประเสริฐ
C11421 พระคำแห่งชีวิต
A64829 Meeting the Creator God

3. Irula: Attapadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4740
รหัสสำเนียงของ ROD: 04740

ชื่ออื่นสำหรับ Irula: Attapadi

Attapadi
ईरुला: अट्टापड़ी

พื้นที่ใช้ภาษา Irula: Attapadi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Irula: Attapadi

C26531 พระคำแห่งชีวิต

4. Irula: Mele Nadu Irula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10946
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Irula: Mele Nadu Irula

Mele Nadu Irula
Southern Irula
इरुला: मेले नाडु इरुला

พื้นที่ใช้ภาษา Irula: Mele Nadu Irula

India

5. Irula: Urali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10948
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Irula: Urali

Urali
इरुला: उराली

พื้นที่ใช้ภาษา Irula: Urali

India

6. Kumbar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4048
รหัสสำเนียงของ ROD: 04048

ชื่ออื่นสำหรับ Kumbar

Koseva
Koseve
कुम्बर

พื้นที่ใช้ภาษา Kumbar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kumbar

C25801 พระคำแห่งชีวิต

7. Vette Kada Irula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10949
รหัสสำเนียงของ ROD: 10949
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Vette Kada Irula

Irula Pallar
Irula: Vette Kada Irula
Vettakada Irula
वेट्टे कादा इरुला

พื้นที่ใช้ภาษา Vette Kada Irula

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vette Kada Irula

A64551 ข่าวประเสริฐ
A64552 Meeting the Creator God

People Groups who speak Irula

Irular;