Inga [inb]

ชื่อภาษา ISO: Inga
รหัสภาษา ISO: inb
จำนวนประชากร: 22,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Inga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3416
จำนวนประชากร: 16,000

ชื่ออื่นสำหรับ Inga

Highland Inga

พื้นที่ใช้ภาษา Inga

Colombia
Venezuela

2. Inga: Aponte Inga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10891
จำนวนประชากร: 14,000

ชื่ออื่นสำหรับ Inga: Aponte Inga

Aponte Inga

พื้นที่ใช้ภาษา Inga: Aponte Inga

Colombia

3. Inga: San Andres Inga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10892
จำนวนประชากร: 14,000

ชื่ออื่นสำหรับ Inga: San Andres Inga

Inga: San Andrés Inga
San Andrés Inga

พื้นที่ใช้ภาษา Inga: San Andres Inga

Colombia

4. Inga: Santiago Inga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10893
จำนวนประชากร: 14,000

ชื่ออื่นสำหรับ Inga: Santiago Inga

Santiago Inga

พื้นที่ใช้ภาษา Inga: Santiago Inga

Colombia

People Groups who speak Inga

Inga;