Igala [igl]

ชื่อภาษา ISO: Igala
รหัสภาษา ISO: igl
จำนวนประชากร: 800,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Igala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 288

ชื่ออื่นสำหรับ Igala

Igara

พื้นที่ใช้ภาษา Igala

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Igala

A05651 พระคำแห่งชีวิต

2. Igala: Ankpa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10804
รหัสสำเนียงของ ROD: 10804
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Ankpa

Ankpa

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Ankpa

Nigeria

3. Igala: Anyugba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10805
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Anyugba

Anyugba

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Anyugba

Nigeria

4. Igala: Ebu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10806
รหัสสำเนียงของ ROD: 10806
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Ebu

Ebu

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Ebu

Nigeria

5. Igala: Ibaji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10807
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Ibaji

Ibaji

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Ibaji

Nigeria

6. Igala: Idah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10808
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Idah

Idah

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Idah

Nigeria

7. Igala: Ife

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10809
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Ife

Ife

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Ife

Nigeria

8. Igala: Ogugu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10810
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Igala: Ogugu

Ogugu

พื้นที่ใช้ภาษา Igala: Ogugu

Nigeria

People Groups who speak Igala

Igala;