Agoi [ibm]

ชื่อภาษา ISO: Agoi
รหัสภาษา ISO: ibm
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Agoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2949

ชื่ออื่นสำหรับ Agoi

Ibami
Ro Bambami
Wa Bambani
Wagoi

พื้นที่ใช้ภาษา Agoi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Agoi

A10850 พระคำแห่งชีวิต

2. Agoi: Iko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6736
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Agoi: Iko

Iko

พื้นที่ใช้ภาษา Agoi: Iko

Nigeria

People Groups who speak Agoi

Agoi;