Mina (Cameroon) [hna]

ชื่อภาษา ISO: Mina (Cameroon)
รหัสภาษา ISO: hna
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2902
รหัสสำเนียงของ ROD: 02902
จำนวนประชากร: 11,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hina

Besleri

พื้นที่ใช้ภาษา Hina

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hina

C07241 พระคำแห่งชีวิต

2. Mina: Besleri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20830
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mina: Besleri

Besleri

พื้นที่ใช้ภาษา Mina: Besleri

Cameroon

3. Mina: Jingjing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14083
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mina: Jingjing

Dzumdzum
Jingjing

พื้นที่ใช้ภาษา Mina: Jingjing

Cameroon

4. Mina: Kefedjevreng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14082
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mina: Kefedjevreng

Gamdugun
Mina: Gamdugun

พื้นที่ใช้ภาษา Mina: Kefedjevreng

Cameroon

People Groups who speak Mina (Cameroon)

Hina;