Hmar [hmr]

ชื่อภาษา ISO: Hmar
รหัสภาษา ISO: hmr
จำนวนประชากร: 83,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hmar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 650

ชื่ออื่นสำหรับ Hmar

Hamar
Hmari
Mhar
हमार

พื้นที่ใช้ภาษา Hmar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmar

C07830 พระคำแห่งชีวิต 1
C07831 พระคำแห่งชีวิต 2
C15360 พระคำแห่งชีวิต 3

2. Sakachep: Hmar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6174
รหัสสำเนียงของ ROD: 06174

ชื่ออื่นสำหรับ Sakachep: Hmar

Hmar
सकाचेप: ह्मार

พื้นที่ใช้ภาษา Sakachep: Hmar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sakachep: Hmar

C30180 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Hmar

Hmar;