Hunjara-Kaina Ke [hkk]

ชื่อภาษา ISO: Hunjara-Kaina Ke
รหัสภาษา ISO: hkk
จำนวนประชากร: 8,770

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hunjara-Kaina Ke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20370

พื้นที่ใช้ภาษา Hunjara-Kaina Ke

Papua New Guinea

2. Hunjara-Kaina Ke: Hunjara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2501
รหัสสำเนียงของ ROD: 02501

ชื่ออื่นสำหรับ Hunjara-Kaina Ke: Hunjara

Hunjara
Orokaiva: Hunjara

พื้นที่ใช้ภาษา Hunjara-Kaina Ke: Hunjara

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hunjara-Kaina Ke: Hunjara

C16440 พระคำแห่งชีวิต

3. Hunjara-Kaina Ke: Kaina Ke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20979

ชื่ออื่นสำหรับ Hunjara-Kaina Ke: Kaina Ke

Kaina Ke

พื้นที่ใช้ภาษา Hunjara-Kaina Ke: Kaina Ke

Papua New Guinea

People Groups who speak Hunjara-Kaina Ke

Orokaiva-Hunjara;