Seit-Kaitetu [hik]

ชื่อภาษา ISO: Seit-Kaitetu
รหัสภาษา ISO: hik
จำนวนประชากร: 10,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Seit-Kaitetu: Kaitetu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16431
จำนวนประชากร: 10,171

ชื่ออื่นสำหรับ Seit-Kaitetu: Kaitetu

Kaitetu

พื้นที่ใช้ภาษา Seit-Kaitetu: Kaitetu

Indonesia

2. Seit-Kaitetu: Seit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16432
จำนวนประชากร: 10,171

ชื่ออื่นสำหรับ Seit-Kaitetu: Seit

Seit
Seith

พื้นที่ใช้ภาษา Seit-Kaitetu: Seit

Indonesia

People Groups who speak Seit-Kaitetu

Seit-Kaitetu;