บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

Northwest Gbaya ['gya']

รหัสภาษา ISO:gya
ชื่อภาษา ISO:Northwest Gbaya
ชื่อกลุ่มภาษา ISO:Gbaya (Central African Republic)

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Baya: Cameroun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #1595

ชื่ออื่นสำหรับ Baya: Cameroun

Cameroun
Gbaya
Gbaya Nord-Ouest
Gbaya, Northwest
Gwaya

พื้นที่ใช้ภาษา Baya: Cameroun

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baya: Cameroun

C05290 Words of Life

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

2. Baya: Nigeria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #2589

ชื่ออื่นสำหรับ Baya: Nigeria

Gbaya, Northwest
Gwaya
Nigeria

พื้นที่ใช้ภาษา Baya: Nigeria

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baya: Nigeria

C13901 Words of Life

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

3. Gbaya, Northwest: Banginda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10101

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Banginda

Banginda

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Banginda

Cameroon
Central African Republic
Congo, Democratic Republic of
Nigeria

4. Gbaya, Northwest: Bodoe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10102

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Bodoe

Bodoe

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Bodoe

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

5. Gbaya, Northwest: Gaymona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10103

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Gaymona

Gaymona

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Gaymona

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

6. Gbaya, Northwest: Gbaya Kara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10104

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Gbaya Kara

Boar
Gbaya de Bouar
Gbaya Kara

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Gbaya Kara

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

7. Gbaya, Northwest: Gbeya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10105

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Gbeya

Gbea
Gbeya

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Gbeya

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

8. Gbaya, Northwest: Lai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10106

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Lai

Lai
Lay

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Lai

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

9. Gbaya, Northwest: Lombu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10107

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Lombu

Lombu

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Lombu

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

10. Gbaya, Northwest: Mbai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10108

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Mbai

Mbai

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Mbai

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

11. Gbaya, Northwest: Mbere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10109

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Mbere

Mbere

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Mbere

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

12. Gbaya, Northwest: Mombe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10110

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Mombe

Mombe

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Mombe

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

13. Gbaya, Northwest: Yaayuwee

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #10111

จำนวนประชากร: 267000

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Gbaya, Northwest: Yaáyuwee
Kalla
Yaáyuwee
Yaiwe

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

14. Gbea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #3139

ชื่ออื่นสำหรับ Gbea

Baya
Gbaya
Gbeya

พื้นที่ใช้ภาษา Gbea

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gbea

C09231 Words of Life

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.