Gbiri-Niragu [grh]

ชื่อภาษา ISO: Gbiri-Niragu
รหัสภาษา ISO: grh
จำนวนประชากร: 25,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gbiri-Niragu: Gbiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2537
รหัสสำเนียงของ ROD: 02537

ชื่ออื่นสำหรับ Gbiri-Niragu: Gbiri

Gbiri
Gbiri-Niragu
Gure
Gure-Kahugu

พื้นที่ใช้ภาษา Gbiri-Niragu: Gbiri

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gbiri-Niragu: Gbiri

C01060 พระคำแห่งชีวิต

2. Gibiri-Niragu: Kahugu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2569
รหัสสำเนียงของ ROD: 02569

ชื่ออื่นสำหรับ Gibiri-Niragu: Kahugu

Gbiri: Kahugu
Gbiri-Niragu: Niragu
Kahugu
Niragu

พื้นที่ใช้ภาษา Gibiri-Niragu: Kahugu

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gibiri-Niragu: Kahugu

C01070 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Gbiri-Niragu

Gure-Kahugu, Gura;