Yeretuar [gop]

ชื่อภาษา ISO: Yeretuar
รหัสภาษา ISO: gop
จำนวนประชากร: 350

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Umar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1252
รหัสสำเนียงของ ROD: 01252

ชื่ออื่นสำหรับ Umar

Goni
Umari
Yeretuar

พื้นที่ใช้ภาษา Umar

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Umar

C15140 พระคำแห่งชีวิต

2. Yeretuar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18546
จำนวนประชากร: 400

ชื่ออื่นสำหรับ Yeretuar

Goni
Umar
Umari

พื้นที่ใช้ภาษา Yeretuar

Indonesia

People Groups who speak Yeretuar

Yeretuar;