Geruma [gea]

ชื่อภาษา ISO: Geruma
รหัสภาษา ISO: gea
จำนวนประชากร: 12,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Geremawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2667

ชื่ออื่นสำหรับ Geremawa

Gerema
Germa
Geruma
Gerumawa

พื้นที่ใช้ภาษา Geremawa

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Geremawa

C12220 พระคำแห่งชีวิต

2. Geruma: Duurum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10180
จำนวนประชากร: 4,700

ชื่ออื่นสำหรับ Geruma: Duurum

Duurum

พื้นที่ใช้ภาษา Geruma: Duurum

Nigeria

3. Geruma: Sum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10181
จำนวนประชากร: 4,700

ชื่ออื่นสำหรับ Geruma: Sum

Sum

พื้นที่ใช้ภาษา Geruma: Sum

Nigeria

People Groups who speak Geruma

Geruma;