Godwari [gdx]

ชื่อภาษา ISO: Godwari
รหัสภาษา ISO: gdx
จำนวนประชากร: 3,000,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Godwadi: Marwari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4802
รหัสสำเนียงของ ROD: 04802

ชื่ออื่นสำหรับ Godwadi: Marwari

Garasia: Bhil
Marvari
Marwadi
Marwari
Marwari: Godwadi
Rajasthani
गोडवाडी: मारवाड़ी

พื้นที่ใช้ภาษา Godwadi: Marwari

India
Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Godwadi: Marwari

C26910 พระคำแห่งชีวิต

2. Godwari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19033

พื้นที่ใช้ภาษา Godwari

India