Galela [gbi]

ชื่อภาษา ISO: Galela
รหัสภาษา ISO: gbi
จำนวนประชากร: 79,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Galela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 695

ชื่ออื่นสำหรับ Galela

Halmahera

พื้นที่ใช้ภาษา Galela

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Galela

C11581 พระคำแห่งชีวิต
A63600 Acts 1 - 9
C84032 Joseph 1
C84033 Joseph 2

2. Galela: Kadai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9992
จำนวนประชากร: 79,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galela: Kadai

Kadai

พื้นที่ใช้ภาษา Galela: Kadai

Indonesia

3. Galela: Kadina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9993
จำนวนประชากร: 79,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galela: Kadina

Kadina

พื้นที่ใช้ภาษา Galela: Kadina

Indonesia

4. Galela: Morotai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9994
จำนวนประชากร: 79,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galela: Morotai

Morotai

พื้นที่ใช้ภาษา Galela: Morotai

Indonesia

5. Galela: Sopi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9995
จำนวนประชากร: 79,000

ชื่ออื่นสำหรับ Galela: Sopi

Sopi

พื้นที่ใช้ภาษา Galela: Sopi

Indonesia

People Groups who speak Galela

Galela;