Gadsup [gaj]

ชื่อภาษา ISO: Gadsup
รหัสภาษา ISO: gaj
จำนวนประชากร: 22,100

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gadsup: Aiyura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4514
รหัสสำเนียงของ ROD: 04514

ชื่ออื่นสำหรับ Gadsup: Aiyura

Aiyura

พื้นที่ใช้ภาษา Gadsup: Aiyura

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gadsup: Aiyura

C74528 ข่าวประเสริฐ 21-40
A74528 ข่าวประเสริฐ 21-40

2. Gadsup: Akuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4515
รหัสสำเนียงของ ROD: 04515

ชื่ออื่นสำหรับ Gadsup: Akuna

Akuna

พื้นที่ใช้ภาษา Gadsup: Akuna

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gadsup: Akuna

A17050 ข่าวประเสริฐ 1-20
A17051 ข่าวประเสริฐ 21-40

3. Gadsup Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2999
รหัสสำเนียงของ ROD: 02999

ชื่ออื่นสำหรับ Gadsup Group

Akuna
Arona
Gadsup
Gadsup: Akuna
Gadsup: Arona
Gadsup: Kundibasa
Gadsup: Ontena
Gadsup: Sasaura
Gadsup: Tompena
Kundibasa
Ontena
Sasaura
Tompena

พื้นที่ใช้ภาษา Gadsup Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gadsup Group

C11960 พระคำแห่งชีวิต

4. Gadsup: Oyan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2418
รหัสสำเนียงของ ROD: 02418

ชื่ออื่นสำหรับ Gadsup: Oyan

Gadsup: Oyana
Oyan
Oyana

พื้นที่ใช้ภาษา Gadsup: Oyan

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gadsup: Oyan

C21031 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Gadsup

Gadsup;