ภาษาฝรั่งเศส (French) [fra]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาฝรั่งเศส (French)
รหัสภาษา ISO: fra
จำนวนประชากร: 68,458,600

จีอาร์เอ็นมี 21 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Acadian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9882
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Acadian

Acadien
Francais: Acadien
French: Acadian

พื้นที่ใช้ภาษา Acadian

Canada

2. Canadian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4512
รหัสสำเนียงของ ROD: 04512
จำนวนประชากร: 7,700,000

ชื่ออื่นสำหรับ Canadian

Francais: Canadien
French: Canadian

พื้นที่ใช้ภาษา Canadian

Canada

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Canadian

C22220 พระคำแห่งชีวิต

3. Franco-ontarien

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9890
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Franco-ontarien

Francais: franco-ontarien
French: Franco-ontarien

พื้นที่ใช้ภาษา Franco-ontarien

Canada

4. French

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23
รหัสสำเนียงของ ROD: 00023
จำนวนประชากร: 66,600,000

ชื่ออื่นสำหรับ French

프랑스어
Francais
Français
Franzosisch
Französisch
French: Francais
French: France
फ्रेंच
法語
法语

พื้นที่ใช้ภาษา French

Algeria
Andorra
Australia
Austria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Guadeloupe
Haiti
Indonesia
Israel
Lebanon
Libya
Luxembourg
Mali
Mauritania
Mayotte
Monaco
Morocco
Mozambique
New Caledonia
Niger
Philippines
Reunion
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
South Africa
South Georgia and South Sandwich Islands
Switzerland
Togo
Tunisia
United Arab Emirates
United States of America
US Virgin Islands
Vanuatu
Vietnam
Wallis and Futuna
West Indies

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French

C37954 พระคำแห่งชีวิต
A65381 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A65378 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A65380 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A71030 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63303 Bonne Nouvelle [ข่าวประเสริฐ]
A37060 Bonne Nouvelle [ข่าวประเสริฐ^ (Men)]
A37061 Bonne Nouvelle pour les femmes [ข่าวประเสริฐ^ (Women)]
A63337 Dieu vous aime [God Loves You]
A63302 L'Agneau de Dieu [The Lamb of God]
A63299 Le Christ Vivant 1 [ชีวิตของพระคริสต์ 1]
A63300 Le Christ Vivant 2 [ชีวิตของพระคริสต์ 2]
A21370 พระคำแห่งชีวิต (M)

5. French: Africa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2549
รหัสสำเนียงของ ROD: 02549

ชื่ออื่นสำหรับ French: Africa

Africa
Francais: Afrique
French: West Africa

พื้นที่ใช้ภาษา French: Africa

Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Chad
Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Guinea
Luxembourg
Madagascar
Mali
Mauritania
Mayotte
Morocco
Niger
Reunion
Rwanda
Senegal
Switzerland
Togo
Tunisia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French: Africa

A27311 คำพยาน
A71060 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A71040 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A71070 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A71080 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A71050 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A71120 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A71090 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A71100 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A01741 พระคำแห่งชีวิต 1
A62771 SIDA, avant et après [Before and After AIDS]
A63935 Une Bonne Nouvelle [ข่าวประเสริฐ]

6. French: Angevin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9883

ชื่ออื่นสำหรับ French: Angevin

Angevin

พื้นที่ใช้ภาษา French: Angevin

France

7. French: Berrichon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9884
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Berrichon

Francais: Berrichon
L'parlure berrichonne

พื้นที่ใช้ภาษา French: Berrichon

France

8. French: Bourbonnais

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9885
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Bourbonnais

Bourbonnais
Francais: Bourbonnais

พื้นที่ใช้ภาษา French: Bourbonnais

France

9. French: Bourguignon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9886
รหัสสำเนียงของ ROD: 09886
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Bourguignon

Bourguignon
Bregognon
Francais: Bourguignon

พื้นที่ใช้ภาษา French: Bourguignon

France

10. French: Central Africa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20059
รหัสสำเนียงของ ROD: 20059
จำนวนประชากร: 177,500

ชื่ออื่นสำหรับ French: Central Africa

Central Africa
Francais de l'Afrique centrale

พื้นที่ใช้ภาษา French: Central Africa

Cameroon
Central African Republic
Chad
France

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French: Central Africa

A63035 ข่าวประเสริฐ^

11. French: Franc-comtois

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9888
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Franc-comtois

Frainc-comtou
Francais: Franc-comtois
Franc-comtois
Lorrain

พื้นที่ใช้ภาษา French: Franc-comtois

France

12. French: Franche-comtois

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9889
รหัสสำเนียงของ ROD: 09889
จำนวนประชากร: 1,490,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Franche-comtois

Francais: Franche-comtois
Franche-comtois
Fribourgois
Jurassien

พื้นที่ใช้ภาษา French: Franche-comtois

Switzerland

13. French: Gallo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9891
จำนวนประชากร: 28,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Gallo

Gallo

พื้นที่ใช้ภาษา French: Gallo

France

14. French: Gitan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3164
รหัสสำเนียงของ ROD: 03164

ชื่ออื่นสำหรับ French: Gitan

Calo
Francais: Gitan
Gitan
Gypsy

พื้นที่ใช้ภาษา French: Gitan

France
Spain

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French: Gitan

A18960 พระคำแห่งชีวิต

15. French: Norman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9894
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Norman

Francais: Normand
Norman
Normand
Nourmaund

พื้นที่ใช้ภาษา French: Norman

France

16. French: North Africa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20025
จำนวนประชากร: 2,101,200

ชื่ออื่นสำหรับ French: North Africa

Francais de l'Afrique du Nord
French, Fransaawi
North Africa

พื้นที่ใช้ภาษา French: North Africa

Algeria
Andorra
Comoros
Lebanon
Libya
Morocco
Tunisia

17. French: Poitevin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9896
จำนวนประชากร: 77,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ French: Poitevin

Francais: Poitivin
Poitevin

พื้นที่ใช้ภาษา French: Poitevin

France

18. French: Santongeais

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9898
รหัสสำเนียงของ ROD: 09898

ชื่ออื่นสำหรับ French: Santongeais

Francais: Santongeais
Santongeais

พื้นที่ใช้ภาษา French: Santongeais

France

19. French: Toulouse

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19417
รหัสสำเนียงของ ROD: 19417

ชื่ออื่นสำหรับ French: Toulouse

Francais: Toulousain

พื้นที่ใช้ภาษา French: Toulouse

France

20. Lorraine Franconian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9893
จำนวนประชากร: 77,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lorraine Franconian

Francique lorrain
French: Lorraine
Lorraine

พื้นที่ใช้ภาษา Lorraine Franconian

France

21. Québécois

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9897
จำนวนประชากร: 7,300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Québécois

Francais: Quebecois
Français: Québécois
French: Quebecois
French: Québécois
Quebecois

พื้นที่ใช้ภาษา Québécois

Canada

People Groups who speak ภาษาฝรั่งเศส

Abnaki-Penobscot; Black African, general; Cajun; Cameroonian Creole, Detribalized; Coloured; Eurasian; Euronesian; Franco-Swiss; French; French-Canadian; French-Speaking, general; Gypsy, French; Han Chinese, Mandarin; Hutu, Rundi; Indo-French; Jew, French Speaking; New Caledonian; New Caledonian French; Picard; Reunionese, French-Speaking;