Foi [foi]

ชื่อภาษา ISO: Foi
รหัสภาษา ISO: foi
จำนวนประชากร: 2,800

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Foe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 466
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 95

ชื่ออื่นสำหรับ Foe

Foi
Mubi River

พื้นที่ใช้ภาษา Foe

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Foe

A74865 ข่าวประเสริฐ
C05031 พระคำแห่งชีวิต
C74866 เพลง 1 w/ เพลง in FASU
C80425 เพลง 2

2. Foi: Ifigi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9836
จำนวนประชากร: 2,800

ชื่ออื่นสำหรับ Foi: Ifigi

Ifigi

พื้นที่ใช้ภาษา Foi: Ifigi

Papua New Guinea

3. Foi: Kafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9837
จำนวนประชากร: 2,800

ชื่ออื่นสำหรับ Foi: Kafa

Kafa

พื้นที่ใช้ภาษา Foi: Kafa

Papua New Guinea

4. Foi: Kutubu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9838
จำนวนประชากร: 2,800

ชื่ออื่นสำหรับ Foi: Kutubu

Kutubu

พื้นที่ใช้ภาษา Foi: Kutubu

Papua New Guinea

5. Foi: Mubi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9839
จำนวนประชากร: 2,800

ชื่ออื่นสำหรับ Foi: Mubi

Mubi

พื้นที่ใช้ภาษา Foi: Mubi

Papua New Guinea

People Groups who speak Foi

Foi;