Fijian [fij]

ชื่อภาษา ISO: Fijian
รหัสภาษา ISO: fij
จำนวนประชากร: 350,000

จีอาร์เอ็นมี 16 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Fijian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 431

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian

Bahasa Fiji
Eastern Fijian
Fidjiano
Fi(D)Jiano
Fidjien
Fidschi-Sprache
Fiji
Fijisch
Nadroga
Nadronga
na vosa Vakaviti
Standard Fijian
Фиджи
斐济语
斐濟語

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian

Fiji
Nauru
New Zealand
United States of America
Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian

A80153 ข่าวประเสริฐ
A04980 พระคำแห่งชีวิต

2. Fijian: Bau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9806
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Bau

Bau
Bauan
Mbau

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Bau

Fiji

3. Fijian: Central Vanua Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9807
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Central Vanua Levu

Baaravi
Central Vanua Levu
Nabalebale
Savusavu
Seaqaaqaa

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Central Vanua Levu

Fiji

4. Fijian: Kadavu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9808
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Kadavu

Kadavu
Nabukelevu
Ono
Tavuki

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Kadavu

Fiji

5. Fijian: Kese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4453
รหัสสำเนียงของ ROD: 04453

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Kese

Kese

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Kese

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Kese

A23920 พระคำแห่งชีวิต

6. Fijian: Naqumu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4454
รหัสสำเนียงของ ROD: 04454

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Naqumu

Naqumu

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Naqumu

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Naqumu

A23951 พระคำแห่งชีวิต

7. Fijian: Nayavusa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4455
รหัสสำเนียงของ ROD: 04455

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Nayavusa

Nayavusa

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Nayavusa

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Nayavusa

A23950 พระคำแห่งชีวิต

8. Fijian: Northeast Vanua Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9809
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Northeast Vanua Levu

Dogotuki Saqani
Korolau
Labasa
Northeast Vanua Levu

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Northeast Vanua Levu

Fiji

9. Fijian: Northeast Viti Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9810
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Northeast Viti Levu

Lovoni
Namena
Northeast Viti Levu
Tokaimalo

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Northeast Viti Levu

Fiji

10. Fijian: Rakiraki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4456
รหัสสำเนียงของ ROD: 04456

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Rakiraki

Rakiraki

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Rakiraki

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Rakiraki

A23941 พระคำแห่งชีวิต

11. Fijian: Ratoto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4457
รหัสสำเนียงของ ROD: 04457

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Ratoto

Ratoto

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Ratoto

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Ratoto

A23940 พระคำแห่งชีวิต

12. Fijian: Rewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4458
รหัสสำเนียงของ ROD: 04458

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Rewa

Rewa

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Rewa

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Rewa

A23931 พระคำแห่งชีวิต

13. Fijian: Southeast Vanua Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9811
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Southeast Vanua Levu

Baumaa
Navatu-C
Naweni
Southeast Vanua Levu
Tunuloa

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Southeast Vanua Levu

Fiji

14. Fijian: Southeast Viti Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9812
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Southeast Viti Levu

Lutu
Naimasimasi
Nandrau
Southeast Viti Levu
Waidina

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Southeast Viti Levu

Fiji

15. Fijian: West Vanua Levu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9813
จำนวนประชากร: 350,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: West Vanua Levu

Bua
Navakasiga
Navatu-B
Soolevu
West Vanua Levu

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: West Vanua Levu

Fiji

16. Fijian: Yaqaca

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4460
รหัสสำเนียงของ ROD: 04460

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Yaqaca

Yaqaca

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Yaqaca

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Yaqaca

C23921 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Fijian

Fijian; Kadavu, Tavuki; Vanua Levu, Central; Vanua Levu, Northeast; Vanua Levu, Southeast; Viti Levu, Northeast;