Extremaduran [ext]

ชื่อภาษา ISO: Extremaduran
รหัสภาษา ISO: ext
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Extremaduran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9730
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Extremaduran

Cahtuo
Cahtúo
Cahtúö
Ehtremenu
Ehtremeñu
Estremegne
Estrémègne
Extremeno
Extremeño
埃斯特雷馬杜拉語
埃斯特雷马杜拉语

พื้นที่ใช้ภาษา Extremaduran

Portugal
Spain

2. Extremaduran: Central Extremaduran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9731
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Extremaduran: Central Extremaduran

Central Extremaduran
Meyu Ehtremenu
Meyu Ehtremeñu

พื้นที่ใช้ภาษา Extremaduran: Central Extremaduran

Spain

3. Extremaduran: Northern Extremaduran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9732
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Extremaduran: Northern Extremaduran

Artu Ehtremenu
Artu Ehtremeñu
Northern Extremaduran

พื้นที่ใช้ภาษา Extremaduran: Northern Extremaduran

Spain

4. Extremaduran: Southern Extremaduran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9733
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Extremaduran: Southern Extremaduran

Bahu Ehtremenu
Bahu Ehtremeñu
Southern Extremaduran

พื้นที่ใช้ภาษา Extremaduran: Southern Extremaduran

Spain

People Groups who speak Extremaduran

Extremaduran;