Ewondo [ewo]

ชื่อภาษา ISO: Ewondo
รหัสภาษา ISO: ewo
จำนวนประชากร: 578,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bafek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2888
รหัสสำเนียงของ ROD: 02888

ชื่ออื่นสำหรับ Bafek

Bafeuk

พื้นที่ใช้ภาษา Bafek

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bafek

C15671 พระคำแห่งชีวิต

2. Beti-Fang Yabeka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9727
รหัสสำเนียงของ ROD: 09727

ชื่ออื่นสำหรับ Beti-Fang Yabeka

Ewondo: Yabeka
Yabeka

พื้นที่ใช้ภาษา Beti-Fang Yabeka

Cameroon

3. Beti-Fang Yabekolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9729
รหัสสำเนียงของ ROD: 09729
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Beti-Fang Yabekolo

Ewondo: Yabekolo
Yabekolo
Yebekolo

พื้นที่ใช้ภาษา Beti-Fang Yabekolo

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Beti-Fang Yabekolo

C31321 Becoming a Friend of God

4. Ewondo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9715
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo

Bahasa Ewondo
Éwondo
Ewundu
Jaunde
Yaounde
Yaunde
Yaundé
Эвондо
埃翁多語
埃翁多语

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ewondo

A62998 ข่าวประเสริฐ 1-20
A63018 ข่าวประเสริฐ 21-40

5. Ewondo: Enoah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9720
รหัสสำเนียงของ ROD: 09720
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo: Enoah

Enoah

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Enoah

Cameroon

6. Ewondo: Evouzok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9721
รหัสสำเนียงของ ROD: 09721
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo: Evouzok

Evouzok

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Evouzok

Cameroon

7. Ewondo: Fong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9722
รหัสสำเนียงของ ROD: 09722
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo: Fong

Fong

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Fong

Cameroon

8. Ewondo: Mbida-bani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9723
รหัสสำเนียงของ ROD: 09723
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo: Mbida-bani

Mbida-bani

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Mbida-bani

Cameroon

9. Ewondo: Mvete

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9724
รหัสสำเนียงของ ROD: 09724
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ewondo: Mvete

Mvete

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Mvete

Cameroon

10. Ewondo: Yabekanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9728
รหัสสำเนียงของ ROD: 09728

พื้นที่ใช้ภาษา Ewondo: Yabekanga

Cameroon

People Groups who speak Ewondo

Bulu-Ewondo Creole; Ewondo;