Embu [ebu]

ชื่อภาษา ISO: Embu
รหัสภาษา ISO: ebu
จำนวนประชากร: 324,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Embu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3031

ชื่ออื่นสำหรับ Embu

Kiembu

พื้นที่ใช้ภาษา Embu

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Embu

C08531 พระคำแห่งชีวิต

2. Kikuyu: Mberre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 701
รหัสสำเนียงของ ROD: 00701

ชื่ออื่นสำหรับ Kikuyu: Mberre

Kiembu
Kiembu: Mbeere
Mberre

พื้นที่ใช้ภาษา Kikuyu: Mberre

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kikuyu: Mberre

A62730 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A62728 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A62731 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A62732 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A62729 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A62735 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A62733 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62734 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

People Groups who speak Embu

Embu; Mbeere;