Eastern Bontok [ebk]

ชื่อภาษา ISO: Eastern Bontok
รหัสภาษา ISO: ebk
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Bontok
จำนวนประชากร: 6,170

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Eastern Bontok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21074
จำนวนประชากร: 6,170

พื้นที่ใช้ภาษา Eastern Bontok

Philippines

2. Finallig: Barlig

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8312
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finallig: Barlig

Barlig

พื้นที่ใช้ภาษา Finallig: Barlig

Philippines

3. Finallig: Kadaklan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8313
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finallig: Kadaklan

Kadaklan

พื้นที่ใช้ภาษา Finallig: Kadaklan

Philippines

4. Finallig: Lias

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8314
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Finallig: Lias

Lias

พื้นที่ใช้ภาษา Finallig: Lias

Philippines

People Groups who speak Eastern Bontok

Bontoc, Eastern;