C'lela [dri]

ชื่อภาษา ISO: C'lela
รหัสภาษา ISO: dri
จำนวนประชากร: 90,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. C'lela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2073

ชื่ออื่นสำหรับ C'lela

Dakkarkari
Lela

พื้นที่ใช้ภาษา C'lela

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา C'lela

C00940 พระคำแห่งชีวิต

2. Clela: Adoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8991
รหัสสำเนียงของ ROD: 08991
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Clela: Adoma

Adoma
Aroma
Northern Lela
Roma
Roma-Na
Yelmo

พื้นที่ใช้ภาษา Clela: Adoma

Nigeria

3. Clela: Dabai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8992
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Clela: Dabai

Central Lela
Dabai

พื้นที่ใช้ภาษา Clela: Dabai

Nigeria

4. Clela: Lila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8993
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Clela: Lila

Lila
Senchi
Southern Lela
Zuru

พื้นที่ใช้ภาษา Clela: Lila

Nigeria

5. Clela: Ribah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8994
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Clela: Ribah

Ribah

พื้นที่ใช้ภาษา Clela: Ribah

Nigeria

People Groups who speak C'lela

Lela, Dakakari;