Dobu [dob]

ชื่อภาษา ISO: Dobu
รหัสภาษา ISO: dob
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dawada & Siga Siga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2168
รหัสสำเนียงของ ROD: 02168

ชื่ออื่นสำหรับ Dawada & Siga Siga

Dawada
Dobu: Dawada-Siausi
Dobu: Lobada
Dobu: Roboda
Siga Siga

พื้นที่ใช้ภาษา Dawada & Siga Siga

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dawada & Siga Siga

C22610 พระคำแห่งชีวิต

2. Dobu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 579

ชื่ออื่นสำหรับ Dobu

Dobuan
Добу

พื้นที่ใช้ภาษา Dobu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dobu

A21990 ข่าวประเสริฐ
C04900 พระคำแห่งชีวิต 1
C21760 พระคำแห่งชีวิต 2

3. Dobu: Galubwa & Nade

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2177
รหัสสำเนียงของ ROD: 02177

ชื่ออื่นสำหรับ Dobu: Galubwa & Nade

Dobu: Galubwa
Dobu: Galuewa
Galubwa
Galubwa & Nade
Nade

พื้นที่ใช้ภาษา Dobu: Galubwa & Nade

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dobu: Galubwa & Nade

C16130 พระคำแห่งชีวิต

4. Dobu: Ubuia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9341
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dobu: Ubuia

Ubuia

พื้นที่ใช้ภาษา Dobu: Ubuia

Papua New Guinea

5. Kwanaula & Loboda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2183
รหัสสำเนียงของ ROD: 02183

ชื่ออื่นสำหรับ Kwanaula & Loboda

Dobu: Loboda
Kwanaula
Loboda

พื้นที่ใช้ภาษา Kwanaula & Loboda

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwanaula & Loboda

C20400 พระคำแห่งชีวิต

6. Sanaroa Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2164
รหัสสำเนียงของ ROD: 02164

ชื่ออื่นสำหรับ Sanaroa Group

Dobu: Sanaroa
Galewaia
Siawawa
Udaudana

พื้นที่ใช้ภาษา Sanaroa Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sanaroa Group

C21381 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Dobu

Dobu;