Kapriman [dju]

ชื่อภาษา ISO: Kapriman
รหัสภาษา ISO: dju
จำนวนประชากร: 1,640

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kapriman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11567
จำนวนประชากร: 1,450

ชื่ออื่นสำหรับ Kapriman

Mugumute
Wasare

พื้นที่ใช้ภาษา Kapriman

Papua New Guinea

2. Kapriman: Karambit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11568
จำนวนประชากร: 1,450

ชื่ออื่นสำหรับ Kapriman: Karambit

Karambit

พื้นที่ใช้ภาษา Kapriman: Karambit

Papua New Guinea

People Groups who speak Kapriman

Kapriman;