Northeastern Dinka [dip]

ชื่อภาษา ISO: Northeastern Dinka
รหัสภาษา ISO: dip
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Dinka
จำนวนประชากร: 320,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dinka: Ngok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 934
รหัสสำเนียงของ ROD: 00934

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka: Ngok

Dinka, Northeastern: Ngok-Sobat
Jok
Ngok-Sobat
Ngork

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka: Ngok

Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dinka: Ngok

A07571 พระคำแห่งชีวิต

2. Dinka, Northeastern: Abiliang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9279
จำนวนประชากร: 320,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Northeastern: Abiliang

Abiliang
Akoon
Bawom
Bowom
Dinka Ibrahim

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Northeastern: Abiliang

Sudan

3. Dinka, Northeastern: Dongjol

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9280
จำนวนประชากร: 320,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Northeastern: Dongjol

Dongjol

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Northeastern: Dongjol

South Sudan
Sudan

4. Dinka, Northeastern: Luac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9281
รหัสสำเนียงของ ROD: 09281
จำนวนประชากร: 320,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Northeastern: Luac

Luac
Luaic

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Northeastern: Luac

Sudan

5. Dinka, Northeastern: Rut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9282
จำนวนประชากร: 320,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Northeastern: Rut

Rut

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Northeastern: Rut

Sudan

6. Dinka, Northeastern: Thoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9283
จำนวนประชากร: 320,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Northeastern: Thoi

Thoi

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Northeastern: Thoi

Sudan

7. Dinka, Padang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 143
รหัสสำเนียงของ ROD: 00143
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Padang

Dinka: Padang
Jieeng
Padang
White Nile Dinka

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Padang

South Sudan
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dinka, Padang

A31670 ข่าวประเสริฐ^
A07431 พระคำแห่งชีวิต 1
C74757 พระคำแห่งชีวิต 2
C74758 พระคำแห่งชีวิต 3

8. Dinka, Padang: Ageer

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3814
รหัสสำเนียงของ ROD: 03814

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Padang: Ageer

Ageer
Ageir
Beer
Beir
Dinka, Northeastern: Ageer
Dinka: Padang: Ageer & Beer
Padang

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Padang: Ageer

South Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dinka, Padang: Ageer

A12050 พระคำแห่งชีวิต 1
A12051 พระคำแห่งชีวิต 2

9. Dinka, Padang: Niel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2513
รหัสสำเนียงของ ROD: 02513

ชื่ออื่นสำหรับ Dinka, Padang: Niel

Dinka, Northeastern: Niel
Dinka: Padang: Niel
Niel
Nyiel
Padang
Padang: Niel

พื้นที่ใช้ภาษา Dinka, Padang: Niel

Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dinka, Padang: Niel

A07351 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Northeastern Dinka

Ageer; Dinka, Northeastern;