Daga [dgz]

ชื่อภาษา ISO: Daga
รหัสภาษา ISO: dgz
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Daga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5098
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ชื่ออื่นสำหรับ Daga

Dimuga
Nawp

พื้นที่ใช้ภาษา Daga

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Daga

A80614 ข่าวประเสริฐ

2. Daga Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2346
รหัสสำเนียงของ ROD: 02346

ชื่ออื่นสำหรับ Daga Group

Biman
Daga
Daga: Biman
Dimuga
Mapena
Nawp

พื้นที่ใช้ภาษา Daga Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Daga Group

C16370 พระคำแห่งชีวิต

3. Dimuga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 611

ชื่ออื่นสำหรับ Dimuga

Daga
Nawp

พื้นที่ใช้ภาษา Dimuga

Papua New Guinea

People Groups who speak Daga

Daga;