Southern Dagaare [dga]

ชื่อภาษา ISO: Southern Dagaare
รหัสภาษา ISO: dga
จำนวนประชากร: 700,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Daagaare, Southern: Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19446
รหัสสำเนียงของ ROD: 19446

พื้นที่ใช้ภาษา Daagaare, Southern: Western

Ghana

2. Dagaare, Southern: Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19445
รหัสสำเนียงของ ROD: 19445

พื้นที่ใช้ภาษา Dagaare, Southern: Central

Ghana

3. Dagari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1716
รหัสสำเนียงของ ROD: 01716
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 45

ชื่ออื่นสำหรับ Dagari

Dagaare
Dagara
Dagari, Southern
Dagati
Degati
Dogaari
Southern Dagari

พื้นที่ใช้ภาษา Dagari

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dagari

C30580 ข่าวประเสริฐ
A02490 พระคำแห่งชีวิต
C78248 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C78246 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C78249 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C78250 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C78247 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C78253 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C78251 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C78252 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

People Groups who speak Southern Dagaare

Dagaaba, Southern;