ภาษาเยอรมัน (German) [deu]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาเยอรมัน (German)
รหัสภาษา ISO: deu
จำนวนประชากร: 83,812,810

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ภาษาเยอรมัน

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 24
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาเยอรมัน

Alemán
Allemand
Deutsch
Német
Njemački
Tedesco
زبان آلمانی
Немецкий
जर्मन
德語
德语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาเยอรมัน

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brazil
Canada
Chile
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Estonia
Finland
Germany
Hungary
Israel
Italy
Kyrgyzstan
Liechtenstein
Luxembourg
Moldova
Mozambique
Namibia
Philippines
Poland
Russia
Slovenia
South Africa
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States of America
Uruguay
Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาเยอรมัน

A80450 Good News
A30030 Portrait of Jesus 1
A30031 Portrait of Jesus 2
A37948 The Purpose of Life
C74700 Victorious Life in Christ
A03810 Words of Life

2. Deutsch: Kaerntnerisch

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3044
รหัสสำเนียงของ ROD: 03044

ชื่ออื่นสำหรับ Deutsch: Kaerntnerisch

Austrian, Carinthian
Austrian, South
Carinthian
Kärntnerisch
Oesterreichisch, Kaerntnerisch
Oesterreichisch, Sued
Österreichisch, Kärntnerisch
Österreichisch, Süd

พื้นที่ใช้ภาษา Deutsch: Kaerntnerisch

Austria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Deutsch: Kaerntnerisch

A16460 Tua auf dei Herz [Words of Life - Open your Heart]

3. German, Standard

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3035
รหัสสำเนียงของ ROD: 03035

ชื่ออื่นสำหรับ German, Standard

Deutsch
Deutsch: Oesterreichisch
German, Standard
Österreichisch

พื้นที่ใช้ภาษา German, Standard

Austria
Germany

บันทึกเสียงที่มีในภาษา German, Standard

C03811 Der Richtige Glaube [Words of Life - The Right Faith]

4. German, Standard: Erzgebirgisch

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10178
รหัสสำเนียงของ ROD: 10178
จำนวนประชากร: 100,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ German, Standard: Erzgebirgisch

Erzgebirgisch

พื้นที่ใช้ภาษา German, Standard: Erzgebirgisch

Czech Republic
Germany

5. German, Standard: Francique Mosellan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22321

ชื่ออื่นสำหรับ German, Standard: Francique Mosellan

Francique Mosellan
moselle franconian

พื้นที่ใช้ภาษา German, Standard: Francique Mosellan

France

6. German, Standard: Francique Rhenan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22323

ชื่ออื่นสำหรับ German, Standard: Francique Rhenan

Francique Rhenan
Francique Rhénan
Rheinfränkisch

พื้นที่ใช้ภาษา German, Standard: Francique Rhenan

France

7. German, Standard: Transylvania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10179
รหัสสำเนียงของ ROD: 10179
จำนวนประชากร: 100,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ German, Standard: Transylvania

Transylvania

พื้นที่ใช้ภาษา German, Standard: Transylvania

Romania

People Groups who speak ภาษาเยอรมัน

Chinese, general; Coloured; German; Gypsy, German; Gypsy, Swiss; Jew, German Speaking; Liechtensteiner; Saxon, Transylvanian; Sorb, Lower Lusatian; Sorb, Upper Lusatian; Yazidi;