Dedua [ded]

ชื่อภาษา ISO: Dedua
รหัสภาษา ISO: ded
จำนวนประชากร: 6,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dedua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9196
จำนวนประชากร: 5,000

พื้นที่ใช้ภาษา Dedua

Papua New Guinea

2. Dedua: Dzeigoc

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9197
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dedua: Dzeigoc

Dzeigoc

พื้นที่ใช้ภาษา Dedua: Dzeigoc

Papua New Guinea

3. Dedua: Fanic

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9198
รหัสสำเนียงของ ROD: 09198
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dedua: Fanic

Fanic

พื้นที่ใช้ภาษา Dedua: Fanic

Papua New Guinea

People Groups who speak Dedua

Dedua;