Taita [dav]

ชื่อภาษา ISO: Taita
รหัสภาษา ISO: dav
จำนวนประชากร: 274,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Taita

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1056

ชื่ออื่นสำหรับ Taita

Dabida
Davida
Dawida
Kidabida
Kitaita
Taita: Dawida
Teita

พื้นที่ใช้ภาษา Taita

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Taita

C81636 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C81634 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C81637 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C81638 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C81635 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C81641 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C81639 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C81640 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C17300 พระคำแห่งชีวิต 1
C17301 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Taita: Bura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17076
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Bura

Bura
Dawida

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Bura

Kenya

3. Taita: Chawia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17077
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Chawia

Chawia
Dawida

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Chawia

Kenya

4. Taita: Mbale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17078
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Mbale

Dawida
Mbale

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Mbale

Kenya

5. Taita: Mbololo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17079
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Mbololo

Dawida
Mbololo

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Mbololo

Kenya

6. Taita: Mwanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17080
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Mwanda

Dawida
Mwanda

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Mwanda

Kenya

7. Taita: Werugha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17081
จำนวนประชากร: 203,389

ชื่ออื่นสำหรับ Taita: Werugha

Dawida
Werugha

พื้นที่ใช้ภาษา Taita: Werugha

Kenya

People Groups who speak Taita

Dabida Taita;