Tepeuxila Cuicatec [cux]

ชื่อภาษา ISO: Tepeuxila Cuicatec
รหัสภาษา ISO: cux
จำนวนประชากร: 8,680

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cuicatec: Papalo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19380
รหัสสำเนียงของ ROD: 19380

พื้นที่ใช้ภาษา Cuicatec: Papalo

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cuicatec: Papalo

A63698 ข่าวประเสริฐ
A63699 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Cuicatec, Tepeuxila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2894
รหัสสำเนียงของ ROD: 02894

ชื่ออื่นสำหรับ Cuicatec, Tepeuxila

Tepeuxila

พื้นที่ใช้ภาษา Cuicatec, Tepeuxila

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cuicatec, Tepeuxila

A13640 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tepeuxila Cuicatec

Cuicateco, Tepeuxila;