Coast Miwok [csi]

ชื่อภาษา ISO: Coast Miwok
รหัสภาษา ISO: csi

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Miwok, Coast

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14115

พื้นที่ใช้ภาษา Miwok, Coast

United States of America

2. Miwok, Coast: Bodega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14116

พื้นที่ใช้ภาษา Miwok, Coast: Bodega

United States of America

3. Miwok, Coast: Huimen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14117

พื้นที่ใช้ภาษา Miwok, Coast: Huimen

United States of America

4. Miwok, Coast: Marin Miwok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14118

พื้นที่ใช้ภาษา Miwok, Coast: Marin Miwok

United States of America