Tepetotutla Chinantec [cnt]

ชื่อภาษา ISO: Tepetotutla Chinantec
รหัสภาษา ISO: cnt
จำนวนประชากร: 1,850

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinanteco de Tlatepusco

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2759
รหัสสำเนียงของ ROD: 02759

ชื่ออื่นสำหรับ Chinanteco de Tlatepusco

Chinantec, Tepetotutla: Tlatepusco
Tlatepusco

พื้นที่ใช้ภาษา Chinanteco de Tlatepusco

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinanteco de Tlatepusco

C10911 พระคำแห่งชีวิต
A65311 Audiovisual Buenas Nuevas [ข่าวประเสริฐ]

2. Tepetotutla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3266
รหัสสำเนียงของ ROD: 03266

ชื่ออื่นสำหรับ Tepetotutla

Chinanteco de Tepetotutla
Chinantec, Tepetotutla

พื้นที่ใช้ภาษา Tepetotutla

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tepetotutla

C11060 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tepetotutla Chinantec

Chinanteco, Tepetotutla;