Central Asmat [cns]

ชื่อภาษา ISO: Central Asmat
รหัสภาษา ISO: cns
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Asmat, Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7285
รหัสสำเนียงของ ROD: 07285
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Central

Jas
Manowee
Yas

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Central

Indonesia

2. Asmat, Central: Ayam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1515
รหัสสำเนียงของ ROD: 01515

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Central: Ayam

Asmat: Central: Ayam
Asmat: Central Coast
Asmat: Kawenak
Ayam
Jas
Manowee
Yas

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Central: Ayam

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat, Central: Ayam

C18441 ข่าวประเสริฐ
A15800 พระคำแห่งชีวิต

3. Asmat, Central: Misman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7287
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Central: Misman

Misman

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Central: Misman

Indonesia

4. Asmat, Central: Simai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7288
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Central: Simai

Simai
Simay

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Central: Simai

Indonesia

5. Asmat, Pantai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4230
รหัสสำเนียงของ ROD: 04230

ชื่ออื่นสำหรับ Asmat, Pantai

Asmat, Central: Pantai
Asmat: Pantai

พื้นที่ใช้ภาษา Asmat, Pantai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Asmat, Pantai

A75328 Bible Lessons 1
C75327 Bible Lessons 2

People Groups who speak Central Asmat

Asmat, Central;