Cakfem-Mushere [cky]

ชื่อภาษา ISO: Cakfem-Mushere
รหัสภาษา ISO: cky
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cakfem-Mushere: Jajura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8613
รหัสสำเนียงของ ROD: 08613
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cakfem-Mushere: Jajura

Jajura

พื้นที่ใช้ภาษา Cakfem-Mushere: Jajura

Nigeria

2. Chakfem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2467
รหัสสำเนียงของ ROD: 02467

ชื่ออื่นสำหรับ Chakfem

Chokfem
Kadim-Kaban
Mwaghavul: Cakfem

พื้นที่ใช้ภาษา Chakfem

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chakfem

C07310 พระคำแห่งชีวิต

3. Kadim & Kaban

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2565
รหัสสำเนียงของ ROD: 02565

ชื่ออื่นสำหรับ Kadim & Kaban

Cakfem-Mushere: Kadim-Kaban
Chakfem
Kaban
Kadim
Mwaghavul: Cakfem

พื้นที่ใช้ภาษา Kadim & Kaban

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kadim & Kaban

A14660 พระคำแห่งชีวิต

4. Mushere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2480
รหัสสำเนียงของ ROD: 02480

ชื่ออื่นสำหรับ Mushere

Cakfem-Mushere
Mwaghavul: Mushere

พื้นที่ใช้ภาษา Mushere

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mushere

C05691 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Cakfem-Mushere

Cakfem-Mushere;