Shor [cjs]

ชื่อภาษา ISO: Shor
รหัสภาษา ISO: cjs
จำนวนประชากร: 2,840

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Shor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16640
จำนวนประชากร: 9,760

ชื่ออื่นสำหรับ Shor

Aba
Kondoma Tatar
Kuznets Tatar
Mras Tatar
Shortsy
Tom-Kuznets Tatar
Шорский
紹爾語
绍尔语

พื้นที่ใช้ภาษา Shor

Russia

2. Shor: Kondoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16641
จำนวนประชากร: 9,760

ชื่ออื่นสำหรับ Shor: Kondoma

Kondoma

พื้นที่ใช้ภาษา Shor: Kondoma

Russia

3. Shor: Mrassa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16642
จำนวนประชากร: 9,760

ชื่ออื่นสำหรับ Shor: Mrassa

Mrassa
Mrasu

พื้นที่ใช้ภาษา Shor: Mrassa

Russia

People Groups who speak Shor

Tatar, Shorian;