Cabécar [cjp]

ชื่อภาษา ISO: Cabécar
รหัสภาษา ISO: cjp
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cabecar: Estrella

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8598
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cabecar: Estrella

Estrella

พื้นที่ใช้ภาษา Cabecar: Estrella

Costa Rica

2. Cabecar: Telire

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8599
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cabecar: Telire

Telire

พื้นที่ใช้ภาษา Cabecar: Telire

Costa Rica

3. Cabecar: Ujarras

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8600
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cabecar: Ujarras

Cabecar: Ujarrás
Ujarrás

พื้นที่ใช้ภาษา Cabecar: Ujarras

Costa Rica

4. Chirripo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 371

ชื่ออื่นสำหรับ Chirripo

Cabecar

พื้นที่ใช้ภาษา Chirripo

Costa Rica

People Groups who speak Cabécar

Chirripo;