Cebuano [ceb]

ชื่อภาษา ISO: Cebuano
รหัสภาษา ISO: ceb
จำนวนประชากร: 15,810,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Cebuano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 277
จำนวนประชากร: 15,810,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cebuano

Binisaya
Bisayan
Sebuano
Sinugboanon
Sugbuanon
Sugbuhanon
Visayan
Visayas
宿雾语
宿霧語

พื้นที่ใช้ภาษา Cebuano

Australia
Philippines
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cebuano

A19610 ข่าวประเสริฐ
A74803 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A74804 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A02900 พระคำแห่งชีวิต 1
A10760 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Cebuano: Boholano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8665
รหัสสำเนียงของ ROD: 08665
จำนวนประชากร: 15,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cebuano: Boholano

Boholano
Bol-anon

พื้นที่ใช้ภาษา Cebuano: Boholano

Philippines

3. Cebuano: Cebu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20787

ชื่ออื่นสำหรับ Cebuano: Cebu

Cebu

พื้นที่ใช้ภาษา Cebuano: Cebu

Philippines

4. Cebuano: Leyte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8666
จำนวนประชากร: 15,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cebuano: Leyte

Kana
Leyte
Leyteno
Leyteño

พื้นที่ใช้ภาษา Cebuano: Leyte

Philippines

5. Cebuano: Mindanao Visayan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8667
จำนวนประชากร: 15,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Cebuano: Mindanao Visayan

Binisaya
Bisaya
Mindanao Visayan

พื้นที่ใช้ภาษา Cebuano: Mindanao Visayan

Philippines

People Groups who speak Cebuano

Cebuano;