Cinda-Regi-Tiyal [cdr]

ชื่อภาษา ISO: Cinda-Regi-Tiyal
รหัสภาษา ISO: cdr
จำนวนประชากร: 45,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kamuku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2035
รหัสสำเนียงของ ROD: 02035
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Kamuku

Ulhinda

พื้นที่ใช้ภาษา Kamuku

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamuku

C10790 พระคำแห่งชีวิต

2. Kamuku Cinda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8974
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamuku Cinda

Cinda
Cinda-Regi-Tiyal: Cinda
Jinda
Majinda
Makangara
Tegina
Ucinda

พื้นที่ใช้ภาษา Kamuku Cinda

Nigeria

3. Kamuku Regi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8975
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamuku Regi

Cinda-Regi-Tiyal: Regi
Regi

พื้นที่ใช้ภาษา Kamuku Regi

Nigeria

4. Kamuku Tiyal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8976
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamuku Tiyal

Cinda-Regi-Tiyal: Tiyal
Kuki
Tiyal
Tiyar

พื้นที่ใช้ภาษา Kamuku Tiyal

Nigeria

5. Kamuku: Tuchipo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2036
รหัสสำเนียงของ ROD: 02036

ชื่ออื่นสำหรับ Kamuku: Tuchipo

Acipa: Achipa
Tuchipo

พื้นที่ใช้ภาษา Kamuku: Tuchipo

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamuku: Tuchipo

C14321 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Cinda-Regi-Tiyal

Kamuku;