Comaltepec Chinantec [cco]

ชื่อภาษา ISO: Comaltepec Chinantec
รหัสภาษา ISO: cco
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinantec, Comaltepec: Tectitlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20004
รหัสสำเนียงของ ROD: 20004
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinantec, Comaltepec: Tectitlan

Chinanteco Comaltepec
Chinanteco de Comaltepec
Chinanteco: Tectitlan
Tectitlan

พื้นที่ใช้ภาษา Chinantec, Comaltepec: Tectitlan

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinantec, Comaltepec: Tectitlan

A35500 ข่าวประเสริฐ

2. Comaltepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4816
รหัสสำเนียงของ ROD: 04816
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Comaltepec

Chinantec, Comaltepec
Chinantec de Comaltepec
Chinanteco de Comaltepec
Jmii'
San Esteban Tectitlan Chinanteco
Tectitlan Chinanteco

พื้นที่ใช้ภาษา Comaltepec

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Comaltepec

A27281 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Comaltepec Chinantec

Chinanteco, Comaltepec;