Bisu [bzi]

ชื่อภาษา ISO: Bisu
รหัสภาษา ISO: bzi
จำนวนประชากร: 2,740

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. บีซู

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8185

ชื่ออื่นสำหรับ บีซู

Bisu
Pyen
毕苏语
畢蘇語

พื้นที่ใช้ภาษา บีซู

China
Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา บีซู

A33761 Bible เรื่อง (Easy Reader)

2. Miao: Laba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6111
รหัสสำเนียงของ ROD: 06111

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Laba

Laba
Laba Miao
喇叭

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Laba

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Laba

A29361 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Bisu

Bisu;