Ubaghara [byc]

ชื่อภาษา ISO: Ubaghara
รหัสภาษา ISO: byc
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ubaghara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2963

ชื่ออื่นสำหรับ Ubaghara

Ikun
Ugbem

พื้นที่ใช้ภาษา Ubaghara

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ubaghara

A38192 ข่าวประเสริฐ & เพลง
C14851 พระคำแห่งชีวิต w/ UBAGHARA: Ikun & Ugbem

2. Ubaghara: Biakpan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17878
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ubaghara: Biakpan

Biakpan

พื้นที่ใช้ภาษา Ubaghara: Biakpan

Nigeria

3. Ubaghara: Etono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17879
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ubaghara: Etono

Etono

พื้นที่ใช้ภาษา Ubaghara: Etono

Nigeria

4. Ubaghara: Ikun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17880
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ubaghara: Ikun

Ikun

พื้นที่ใช้ภาษา Ubaghara: Ikun

Nigeria

5. Ubaghara: Ugbem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17881
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ubaghara: Ugbem

Ugbem

พื้นที่ใช้ภาษา Ubaghara: Ugbem

Nigeria

6. Utima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2954
รหัสสำเนียงของ ROD: 02954

ชื่ออื่นสำหรับ Utima

Ubaghara: Utima

พื้นที่ใช้ภาษา Utima

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Utima

C14291 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ubaghara

Ubaghara;