Bangala [bxg]

ชื่อภาษา ISO: Bangala
รหัสภาษา ISO: bxg

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bangala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 73

ชื่ออื่นสำหรับ Bangala

New Bangala
Ngala

พื้นที่ใช้ภาษา Bangala

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangala

C81718 เพลง
C81717 ข่าวประเสริฐ
C70200 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C70180 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C70210 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C70220 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C70190 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C70250 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C70230 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C70240 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A01950 พระคำแห่งชีวิต 1
A01951 พระคำแห่งชีวิต 2
C12971 พระคำแห่งชีวิต 3

2. Bangala: New Bangala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4548
รหัสสำเนียงของ ROD: 04548

ชื่ออื่นสำหรับ Bangala: New Bangala

New Bangala

พื้นที่ใช้ภาษา Bangala: New Bangala

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangala: New Bangala

C10970 พระคำแห่งชีวิต w/ LINGALA

People Groups who speak Bangala

Bangala;