Bura-Pabir [bwr]

ชื่อภาษา ISO: Bura-Pabir
รหัสภาษา ISO: bwr
จำนวนประชากร: 438,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Babur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2056
รหัสสำเนียงของ ROD: 02056

ชื่ออื่นสำหรับ Babur

Bura-Pabir

พื้นที่ใช้ภาษา Babur

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Babur

C13931 พระคำแห่งชีวิต

2. Bura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1776
รหัสสำเนียงของ ROD: 01776

ชื่ออื่นสำหรับ Bura

Bura-Pabir

พื้นที่ใช้ภาษา Bura

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bura

C09800 พระคำแห่งชีวิต

3. Bura-Pabir: Hyil Hawul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8517
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bura-Pabir: Hyil Hawul

Bura Hyilhawul
Hyil Hawul
Plain Bura

พื้นที่ใช้ภาษา Bura-Pabir: Hyil Hawul

Nigeria

4. Bura-Pabir: Pela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8518
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bura-Pabir: Pela

Bura Pela
Hill Bura
Pela

พื้นที่ใช้ภาษา Bura-Pabir: Pela

Nigeria

People Groups who speak Bura-Pabir

Bura;