Bukit Malay [bvu]

ชื่อภาษา ISO: Bukit Malay
รหัสภาษา ISO: bvu
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 66,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Loksado

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21131
รหัสสำเนียงของ ROD: 21131

ชื่ออื่นสำหรับ Loksado

Loksado Malay
Malay Bukit
Malay Loksado
Melayu Loksado

พื้นที่ใช้ภาษา Loksado

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Loksado

C63357 ข่าวประเสริฐ
A63356 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63354 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63355 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Malay, Bukit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13419
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Bukit

Bukit
Meratus

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Bukit

Indonesia

3. Maratus: Barat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20111
รหัสสำเนียงของ ROD: 20111

พื้นที่ใช้ภาษา Maratus: Barat

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maratus: Barat

A62832 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62831 Habar Baik [ข่าวประเสริฐ]

4. Maratus: Timur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20097
รหัสสำเนียงของ ROD: 20097

พื้นที่ใช้ภาษา Maratus: Timur

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maratus: Timur

A62774 คำพยาน
A62773 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62772 Kabar Maeh [ข่าวประเสริฐ]

People Groups who speak Bukit Malay

Malay, Meratus;